Čárový kód

Na základě klientem dodané databáze, či číselné řady, generujeme čárové kódy, které tiskneme na plastovou kartu.

Každá karta tak může nést jedinečný čárový kód. Takováto karta identifikuje svého nositele.

Typy čárových kódů

 Označní čárového kódu

 Délka čárového kódu

 Počet znaků, které lze zakódovat

 Typ znaků, které lze kódovat

Minimální šířka čárového kódu pro tisk  

 

EAN 8

 

Pevná délka

 

7 + 1 kontrolní číslice (automaticky)

 numerické

 min 20 mm

 

EAN 13

 Pevná délka

 12 + 1 kontrolní číslice (automaticky)

 numerické

min 25 mm

 CODE 39

 Proměnná délka dle počtu znaků

 

 alfanumerické

 min. 3,75 mm na znak

 CODE 128

Proměnná délka dle počtu znaků

 

 alfanumerické

 min. 3,75 mm na znak

 Interleave 2 z 5

 Proměnná délka

 

 numerické

min. 3,75 mm na znak

 UPC – A

 Pevná délka

12 znaků

numerické

min 25 mm

 UPC - E

 Pevná délka

 12 znaků

numerické

 min 25 mm

Informace pro všechny typy čárových kódu

  • Mezera zleva a mezera zprava musí být minimálně 2,50mm od první linky čárového kódu od bílého vybrání.
  • I když výška čárového kódu může být proměnlivá, nedoporučuje se tisknout čárové kódy nižší než 6mm bez čísla a 8mm s číslem.
  • Doporučuje se vždy bílý podklad čárového kódu.
 
Plastové karty