cz
Typy karet|Služby ke kartám|Doplňky|Technické info|Kalkulace
O společnosti
Jakost výroby, zásady správného chování společnosti a bezpečnost
Naše certifikáty a osvědčení
BlackCard a charita

O společnosti

BlackCard, to je ryze česká firma s dlouholetou tradicí. Výrobou plastových karet se zabýváme již více než dvacet let! Po celou dobu zaujímáme významnou pozici na trhu v produkci karet v tuzemsku. Zároveň však dodáváme karty do mnohých zemí EU, poslední léta i mimo Evropu. Sledujeme neustále nové trendy, technologie, inovace a potřeby na světovém trhu v celé oblasti karet. V posledních letech se zaměřujeme vysokou měrou na výrobu plastových karet s bezkontaktními čipy. Protože máme širokou škálu klientů, a tím i různé požadavky na počty karet, je naší snahou nabídnout kromě standardního vysoce kvalitního ofsetového tisku vhodného pro vyšší náklady karet rovněž tisk menších produkcí a to neméně kvalitní digitální technologií.

Plnění požadavků a přání našich zákazníků je základním cílem společnosti, spokojenost zákazníka je vždy na prvním místě.

Jakost výroby, zásady správného chování společnosti a bezpečnost

Systémy managementu kvality (QMS), životního prostředí (EMS) a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SMBOZP) tvoří integrovaný systém řízení organizace. Vedení společnosti se zavazuje neustále zlepšovat efektivnosti integrovaného systému řízení, především prostřednictvím stanovených cílů, cílových hodnot, programů a kontrolních mechanizmů.

Řízení jakosti

V tomto bloku naleznete zásadní a jednoduché směry našeho pracovního počínání ve smyslu norem a jejich naplňování vzhledem ke dodržení zásad kvalitní produkce.
 • plnění požadavků a přání našich zákazníků je základním cílem společnosti; spokojenost zákazníka je vždy na prvním místě
 • služby zákazníkům jsou poskytovány v nejvyšší kvalitě; zákazníci se setkávají s všestrannou ochotou a pomocí pracovníků společnosti
 • základními pravidly vystupování pracovníků společnosti je pozitivní přístup, slušné chování a vystupování i mimo pracoviště, vysoká profesionalita a odborná úroveň, spolehlivost a serióznost
 •  naše organizace je ryze česká společnost se sídlem v regionu, ve kterém podniká; snaží se nabídnout především kvalitní služby, podporuje regionální sportovní, kulturní a společenské aktivity
 • své konání směřujeme k posílení tradice a dobrého jména společnosti spolu s maximální snahou rozšiřovat kvalitu i kvantitu nabízených služeb a tím zajistit dlouhodobou perspektivu organizace, i jistoty našich zákazníků spolu s uplatněním principů a zásad neustálého zlepšování systému
 • společnost vytváří příznivé pracovní podmínky pro své pracovníky; pracovníci si vzájemně pomáhají a posilují tím týmový způsob plnění svěřených úkolů; zaměstnání ve společnosti je pro pracovníky prestižní záležitostí
foto

Oblast systému environmentálního managementu

Společnost BlackCard, výrobce plastových karet a souvisejících produktů či služeb je nejen moderní a dynamická firma ale i uvědomělé společenství lidí, kteří ctí komplex zásad chování vůči životnímu prostředí a zde předkládáme některé naše prioritní body takového počínání:
 • Společnost se zavazuje neustále plánovité zlepšovat svůj environmentální profil při zachování a rozvíjení jejích podnikatelských aktivit.
 • Udržení podmínek zdravého prostředí zavazuje organizaci k plnění všech požadavků platných zákonů a nařízení na ochranu životního prostředí a dalších jiných požadavků, kterým podléhá.
 • Organizace předchází vzniku příčin možného poškození životního prostředí a postupně se snaží orientovat na dodavatele, kteří principy EMS do své činnosti zavádějí, nebo již mají systém zaveden, a kteří mají vyřešen proces recyklace nebo likvidace odpadů
 • Společnost otevřeně a vstřícně komunikuje s veřejností a zainteresovaným stranám poskytuje pravdivé informace o dopadech své činnosti na životní prostředí.
 • Nástroji k neustálému zlepšování efektivnosti systému environmentálního managementu je především identifikace, přezkoumání a vyhodnocení závažnosti všech environmentálních aspektů, stanovení cílů, cílových hodnot a programů EMS a definovaný systém kontrolních mechanizmů.
foto

Naše certifikáty a osvědčení

foto
Certifikát 9001-2009
Certifikát systému managementu kvality
foto
Certifikát 14001-2005
Certifikát systému environmentálního managementu
foto
Certifikát 18001-2008
Certifikát managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

BlackCard a charita

Kyž můžeme pomoci, tak se snažíme...
Naše společnost se již zhruba deset let zapojuje do aktivity podpory neziskových organizací na podporu postižených lidí, kterým se snažíme poskytnout lepší možnosti v našem světě. Především myslíme na opuštěné děti, kterým tímto můžeme pomoci změnit jejich život.

K podporovaným neziskovým organizacím patří ADRA, která pomocí dobrovolníků vypomáhá v péči o děti, mládež, seniory, osoby se zdravotním postižením, osobám těžce i nevyléčitelně nemocným. Pomocí sociálních šatníků rovněž pomáhá osobám bez přístřeší.

OTEVŘENÁ SRDCE V NÁS je další dobročinný spolek, který podporuje mentálně, tělesně a sociálně znevýhodněné děti. Snahou je propojení světa handicapovaných dětí se zdravými dětmi pořádáním společných akcí: mikulášské, vánoční, velikonoční besídky, ozdravné pobyty dětí aj.

FOR HELP – AUTISMUZ je společnost, která podporuje rodiny a děti s PAS. Děti se mohou mimo jiné zdarma zapojit do terapeutického projektu „Mazlení s koníkem“, zúčastnit se ozdravných rehabilitačních pobytů a táborů v přírodě v tuzemsku, i u moře.

foto
For Help - osobní poděkování
foto
For Help terapie s koníkem
foto
For Help - poděkování
foto
For Help - děti s koňmi
foto
ADRA mezi lidmi
foto
Otevřená srdce - symbol hnutí
foto
Otevřená srdce - děti na Mikuláše
foto
Adra logotyp
foto
For Help logotyp

Kontakt

+420 558 847 901
BlackCard s.r.o.
Oborného 299/10
709 00 Ostrava - Mariánské Hory
gps 49.8251725N, 18.2437639E
G+ Facebbok
Copyright © 2017 BlackCard s.r.o., Všechna práva vyhrazena | design a projekt Ivo Konopáč, programování Robert Hlobílek | admin »