Docházkové systémy

Docházkové systémy bývají ve většině případů kombinované se systémy přístupovými. Dochází tak ke komplexnímu sledování a vyhodnocování hodin práce a pohybu zaměstnanců ve firmě.

Docházkové systémy jsou realizovány na základě identifikace osob (zaměstnanců). Identifikace je dána používáním plastových karet. V dnešní době je jako nejmodernější identifikátor využívána bezkontaktní čipová karta, v některých případech ještě karta s magnetickým proužkem.

Na základě identifikace zaměstnanců při vstupu, při odchodu, případně při definovaných přerušeních práce má organizace možnost průběžně vyhodnocovat docházku, mít přehled o přítomnosti zaměstnanců na pracovišti, či sledovat kolik času strávil zaměstnanec mimo pracoviště (oběd, lékař, služební účely apod.). 

 
Plastové karty