Elektronické systémy

Elektronické systémy využívající plastové karty dnes slouží v různých oblastech, například v oblasti zabezpečení objektů, institucí, dopravy, až po využití ve službách, jako stravování nebo v obchodních sítích.

Komplexní služby v oblasti elektronických systémů

  • Přípravy studie proveditelnosti.
  • Zpracování cenové nabídky.
  • Stanovení harmonogramu proveditelnosti – příprava tzv. pilotního projektu.
  • Zajištění instalace elektronického systému.
  • Výroba karet, včetně jejich personalizace, případně také distribuce ke konečným klientům.
  • Zajištění provozu systému, včetně zaškolení a servisu systému.
 
Plastové karty