Indent

Název Indent  je odborný název pro způsob personifikace - vražením písma na kartu. Písmo je po vražení překryto černou nebo bílou folií. 

Indent umožňuje ražbu

  • Numerických znaků ve velikosti 0,30mm nebo 0,50mm.
  • Alfanumerických znaků ve velikosti 0,30mm.
 
Plastové karty