Laser

Jde o technologii vpalování údajů do svrchních vrstev karty. Personalizované údaje jsou v šedé barvě, dané použitým materiálem PVC. 

Velikost údajů a jejich umístění není na kartě omezena. Jedná se o vysoce bezpečnou personifikaci karet.

 
Plastové karty