Přístupové systémy

Systémy kontroly vstupu, přístupové systémy, umožňují spolehlivé sledování, evidenci a řízení průchodů osob prostřednictvím snímačů a přístupových mechanismů (turniket, závora). Pro tuto variantu systému se nabízí jako nejvýhodnější využití karet bezkontaktních, magnetických nebo s čárovým kódem.

V některých případech bývá vhodné kombinovat přístupový systém se systémem docházkovým. Většina systémů je řešena modulárně. 

Mezi nejčastější instalace přístupového systému se řadí ovládání vjezdových závor na firemní parkoviště, vstupy do administrativních budov, kanceláří, zaměstnaneckých šaten a dalších míst, která vyžadují zvýšenou kontrolu pohybu osob.

 
Plastové karty