Technické informace

Technické informace, možnosti a parametry, jakými disponují naše plastové karty.

Obecné informace

Identifikační prvky karet

Informace pro grafika

 
Plastové karty