O nás

Společnost BlackCard s. r. o. je podnikatelským subjektem zabývajícím se výrobou a distribucí karet pro obchodní a registrační použití. Svojí činností společnost přispívá k šetrnému nakládání s přírodními zdroji a hospodaření s energií. Svým významem a obchodními aktivitami přesahuje region Moravskoslezského kraje i České republiky. Z dlouhodobého pohledu se chce stále více podílet na obchodní činnosti v rámci Evropské unie.

  

Cílem našeho snažení je zvyšovat důvěryhodnost naší firmy a poskytovat kvalitní výrobky a služby. Pro zlepšení stávající činnosti bylo rozhodnuto vedením společnosti o zavedení systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 a systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005 a tím zvýšit konkurenceschopnost a kvalitu našich činností. Uspokojení potřeb zákazníků je důležitým úkolem celé organizace a je úkolem všech pracovníků.  Pro potřeby zavedení systému kvality byl jmenován představitel vedení pro systémy managementu (manažer systému managementu - MSM) a interní auditoři. Základní principy činnosti a cíle společnosti jsou formulovány v politice společnosti vyhlášené vedením. Pro úspěšné plnění vyhlášených cílů a politiky vedení organizace vytváří příznivé podmínky ve všech oblastech činnosti. Každý pracovník musí být seznámen s problematikou zabezpečování kvality a životního prostředí, musí znát své místo, úkoly a odpovědnost v systému managementu. Garanty dodržování systému ve společnosti je vedení a manažer systému.

Zpětná vazba se ve společnosti zabezpečuje na základě rozboru informací o obchodní činnosti. Ve vedení firmy jsou získané podklady vyhodnoceny a komentovány s cílem trvale rozvíjet konkurenceschopnost organizace.

Pracovníci společnosti budou dbát o udržení své odborné úrovně a tím přispívat k zlepšení kvality organizace. Vedení bude ostatním pracovníkům příkladem při realizaci všech činností. Bude vytvořený systém kvality nejen udržovat, ale i zdokonalovat. Všechny aktivity společnosti musí být maximálně šetrné k životnímu prostředí. Základními pravidly vystupování všech pracovníků musí být slušnost, spolehlivost a ochota k realizaci požadovaných úkolů.

 
Plastové karty